Política de Privacitat
En compliment amb la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, s’informa l’usuari que les seves dades seran tractades per NOMHOATRAPO ESPORTSSL amb CIF B25611559, d’ara endavant EL RESPONSABLE, amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i de possibilitar la gestió de la relació i contacte amb Vostè.

L’usuari accepta i consent el tractament automatitzat dels mateixos per part del RESPONSABLE qui garanteix que les dades recollides no seran cedits a terceres persones ni usats amb una altra fi comercial que no sigui per al qual han estat recaptats i que sempre que anés a realitzar-se algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses i informades, exonerant-se al RESPONSABLE de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

EL RESPONSABLE ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per a evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

Aquest lloc web pot contenir enllaços a altres llocs web que podrien emmagatzemar informació sobre els usuaris. EL RESPONSABLE no es fa responsable per la gestió de la informació d’usuari ni per les condicions de protecció de dades i confidencialitat d’altres llocs web.

EL RESPONSABLE es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, d’acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada almenys deu dies abans de la seva efectiva aplicació. L’ús de la Web després d’aquests canvis, implicarà l’acceptació d’aquests.

Se l’informa que pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i, si escau, oposició i portabilitat de les dades, així com la limitació de tractament d’aquests,  un una sol·licitud acompanyada de document identificatiu a l’adreça: C/BOSCH I AYMERICH 18 – 17538 ALP MASELLA. Així mateix, se li comunica que té la possibilitat d’exercir el seu dret de presentació d’una reclamació davant una Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent, si no obté satisfacció en l’exercici dels seus drets.

Nota legal
Amb la finalitat de donar compliment a les disposicions recollides en l’article 10 de la Llei 34/ 2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, els facilitem les següents dades d’informació general:

Nom o denominació social: Capet Gotico S.l. Domicili social: C/BOSCH I AYMERICH 18 – 17538 ALP MASELLA. Dades registrals: Registre mercantil de Girona, tom XXXX, foli XX, fulla XXXXX inscripció 07/02/2018 CIF: B25611559 Telèfon: 872 200 940 E-mail: botiga@pertot.cat

Legislació Aplicable
El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola, renunciant expressament les parts al fur que els correspongui, i sotmetent-se als Jutjats de Barcelona.
Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts de la present pàgina web, incloent sense caràcter limitatiu, textos, gràfics, imatges, el seu disseny i els drets de propietat intel·lectual que poguessin correspondre a aquests continguts, així com totes les marques, noms comercials o qualsevol altre signe distintiu són propietat d’aquesta entitat, quedant reservats tots els drets sobre aquests.

Queda prohibit qualsevol acte de reproducció dels continguts, en tot o en part, en qualsevol forma o mitjà, sigui mecànic, electrònic, reprogràfic o altre, així com qualsevol acte de difusió, comunicació pública o distribució, sense la prèvia autorització per escrit d’aquesta entitat.
Aquesta entitat no serà responsable dels danys o perjudicis que poguessin derivar-se de la utilització dels continguts per part dels usuaris o de la infracció per part d’aquests de qualsevol disposició legal vigent.

Enllaços
Aquesta entitat no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços externs que, si escau, poguessin incloure’s en el portal, ja que no té cap mena de control sobre aquests, per la qual cosa l’usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut i en les condicions d’ús que regeixin en aquests.